Srce Jezusovo

 

 

 

 

Srce Jezusovo in Srce Marijino


sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKristjan se lahko posveti in izroči Jezusovemu in Marijinemu Srcu kjerkoli in kadarkoli.

  • Pomembno je, da hoče popolnoma
    pripadati Jezusu in Mariji.

 

Odbor za posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu
Samostan Stična, 1295 Ivančna Gorica

Molitve za pripravo
na posvetitev

 

Molitev za pripravo
na osebno posvetitev

Molitev za pripravo
na posvetitev župnije

 

Posvetitvene molitve

 

Molitev za osebno posvetitev posameznikov in skupin

Molitev za
osebno posvetitev družine

1. Molitev za posvetitev župnije
(edninska oblika)

2. Molitev za posvetitev župnije
(množinska oblika)

Molitve po posvetitvi

 

Molitev po posvetitvi
za posameznike

Molitev po posvetitvi
za družine

Molitev po posvetitvi
za župnije

Srce Jezusovo in Srce Marijino

Vrtnice

Tedenske Vrtnice

Varno zavetje - Katoliški forum

Vzpodbude papežev in cerkvenih odlokov

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT
Šmarnice Vrtnice 

 

 

Srce Jezusovo - češčenje

jezusovo_srce.jpg

Papež Pij XII. je v okrožnici o Srcu Jezusovem (Haurietis aquas) zapisal:

Češčenje Srca Jezusovega je »najuspešnejša šola Božje ljubezni« (št. 72). To češčenje je »naravno vzcvetelo iz žive vere in gorečega češčenja Božjega Odrešenika in njegovih poveličanih ran, ki so kot znamenje njegove neizmerne ljubezni v največji meri vplivale na duše« (št. 52).

Srce Jezusovo nam »predstavlja in nazorno postavlja pred oči vso ljubezen, s katero nas je Kristus ljubil in nas še sedaj ljubi. Prav zato je treba pripisovati češčenju presvetega Srca tolikšen pomen in ga imeti za najbolj dovršeno praktično izpovedovanje krščanske vernosti. (…) Češčenje presvetega Srca Jezusovega je po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati dejanski izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega. (….) Za svoj namen ima, da nas privede do najpopolnejše in najbolj dovršene ljubezni do Boga in do bližnjega, do tiste ljubezni, ki vsak dan bolj velikodušno izpolnjuje novo zapoved« (št. 60).

Srce Jezusovo - papež Janez Pavel II.

Papežu Janezu Pavlu II. je češčenje presvetega Jezusovega Srca zelo pri srcu. V nagovoru ob 300. obletnici smrti sv. Marjete Marije Alakok je povedal: »Ko sem bil leta 1986 kot romar ob grobu sv. Marjete Marije, sem prosil v duhu izročila Cerkve, naj bi češčenje Srca Jezusovega doživelo pristno prenovo. V Srcu Jezusovem namreč človeško srce spoznava resnični in edini smisel svojega življenja in poslanstva. Samo v Kristusovem Srcu dobi človek zmožnost, da more ljubiti.«

Isti papež je v nekem drugem nagovoru dejal: »Bistvene prvine te pobožnosti so stalno vključene v duhovnost Cerkve skozi vso njeno zgodovino. Od vsega začetka je Cerkev zazrta v prebodeno Srce križanega Kristusa, iz katerega sta pritekli kri in voda, simbola zakramentov, ki vzpostavljajo Cerkev.«

Srce Jezusovo - katekizem katoliške Cerkve

Katekizem katoliške Cerkve uči: »Jezus nas je vse in vsakogar poznal in ljubil v času svojega življenja, svojega smrtnega boja in svojega trpljenja ter se daroval za vsakogar od nas: 'Božji Sin me je vzljubil in daroval zame sam sebe' (Gal 2,20). Ljubil je nas vse s človeškim Srcem. Zaradi tega Jezusovo presveto Srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje, velja za prav posebno znamenje in simbol … tiste ljubezni, s katero Božji Odrešenik ljubi večnega Očeta in prav vse ljudi« (št. 478).

V Direktoriju za ljudske pobožnosti je zapisano: »Brez dvoma je bila in je še vedno pobožnost k Zveličarjevemu Srcu ena izmed najbolj razširjenih in priljubljenih oblik ljudske pobožnosti. V luči Svetega pisma izraz 'Kristusovo Srce' označuje skrivnost samega Kristusa, celovitost njegovega bivanja, njegovo osebo v najbolj osebnem in bistvenem jedru: označuje Božjega Sina, neustvarjeno modrost; neskončno ljubezen, začetek odrešenja in posvečevanja vsega človeštva. 'Kristusovo Srce' je sam Kristus, učlovečena in zveličavna Beseda, ki v Svetem Duhu na znotraj objema Očeta in ljudi, svoje brate, z božjo-človeško neskončno ljubeznijo« (št. 166).

Pobožnost v čast Jezusovemu Srcu »od vernikov zahteva temeljno držo, izhajajočo iz spreobrnjenja in duha zadoščevanja, ljubezni in hvaležnosti, apostolskega prizadevanja in posvečenja v odnosu do Kristusa in njegovega odrešilnega dela. Zato jo Apostolski sedež in škofje priporočajo in pospešujejo njeno prenovitev« (št. 172).

 Srce Jezusovo in Srce Marijino

 Češčenje Marijinega Srca

marijino_srce.jpg

V istem Direktoriju je o Marijinem brezmadežnem Srcu zapisano:

»Dan po prazniku presvetega Jezusovega Srca Cerkev obhaja spomin Marijinega brezmadežnega Srca. Bližina obeh praznikov je že sama po sebi liturgično znamenje njune tesne povezanosti:

skrivnost Odrešenikovega Srca se prenaša in odseva v Srcu Marije, ki je Kristusova sopotnica in učenka.

Kakor praznik presvetega Srca združuje Kristusove odrešenjske skrivnosti in jih usmerja k njihovemu izviru, natančno k srcu, tako je spomin Marijinega brezmadežnega Srca vseobsegajoče obhajanje 'srčne' pridružitve Matere k odrešenjskemu delu Sina: od učlovečenja do smrti in vstajenja, do daru Svetega Duha« (št. 174).

Srce Jezusovo

Sticna

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti.

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

 

 

 

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com