Cerkev

 

 

 

 

Cerkev - sadovi posvetitve JMS

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKristjan se lahko posveti in izroči Jezusovemu in Marijinemu Srcu kjerkoli in kadarkoli.

 • Pomembno je, da hoče popolnoma
  pripadati Jezusu in Mariji.

 

Odbor za posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu
Samostan Stična, 1295 Ivančna Gorica

Molitve za pripravo
na posvetitev

 

Molitev za pripravo
na osebno posvetitev

Molitev za pripravo
na posvetitev župnije

 

Posvetitvene molitve

 

Molitev za osebno posvetitev posameznikov in skupin

Molitev za
osebno posvetitev družine

1. Molitev za posvetitev župnije
(edninska oblika)

2. Molitev za posvetitev župnije
(množinska oblika)

Molitve po posvetitvi

 

Molitev po posvetitvi
za posameznike

Molitev po posvetitvi
za družine

Molitev po posvetitvi
za župnije

Cerkev

Vrtnice

Tedenske Vrtnice

Varno zavetje - Katoliški forum

Sadovi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT
Šmarnice Vrtnice 

 

 

 

Župnija Novo mesto - Šmihel

Posvetitev župnije Novo mesto - Šmihel leta 1988

Papež Janez Pavel II. je razglasil Marijino sveto leto, ki je trajalo od binkošti 1987 do praznika Marijinega vnebovzetja 1988. Takrat je bilo priporočeno, naj bi se župnije posvetile Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

V župniji Novo mesto - Šmihel smo to izvedli meseca maja 1988 ob sklepu celodnevnega češčenja sv. Rešnjega telesa.

Tridnevnico pred posvetitvijo je vodil prof. dr. Ivan Pojavnik.

Za posvetitev smo pripeljali v šmihelsko župnijsko cerkev kip fatimske Matere Božje, ki smo si ga za to priliko sposodili iz podružnične cerkve na Uršlih Selih (župnija Toplice). Pred tem kipom smo ob sklepu celodnevnega češčenja posvetili celo župnijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

Cerkev

Kmalu so se pokazali presenetljivi sadovi te posvetitve.

 • Število nedeljnikov se je zvečalo za eno tretjino (od 750 na 1000), število obhajil letno za eno šestino (od 30.000 na 35.000).
 • Povečalo se je število krstov za 40%, zmanjšalo se je število pogrebov.
 • Pred posvetitvijo je bilo razmerje med krsti in pogrebi približno 1:1 (50:50), po posvetitvi pa je bilo razmerje med krsti in pogrebi približno 2:1 v korist krstov (70:35).

Število prvoobhajancev se je tudi dvignilo za približno 40% (od 50 na 70 ali še malo več); enkrat se je prijavilo 11 nekrščenih v prvi veroučni razred, tako da je bilo treba vse te tik pred prvim svetim obhajilom še krstiti. Povečalo se je tudi število članov molitvene skupine. Sodelovanje župljanov pri življenju in delu župnije je bilo v tem času zelo živahno in spontano.

Adolf Mežan, tedanji župnik

Cerkev

Župnija Stara Loka

Posvetitev v župniji Stara Loka

Na posvetitev posameznikov in družin smo se v župniji pripravljali z devetdnevnico, in sicer po knjižici: Nihče nima večje ljubezni.

Opravili smo jo v nedeljo po prazniku Srca Jezusovega leta 2001. Tisti, ki so se za posvetitev odločili, so prišli po kartončke s posvetitveno molitvijo. Na začetku obreda, po pridigi, sem blagoslovil spominske podobe in svetinjice.

Nato smo stoje zmolili posvetitveno molitev, nakar mi je vsak posameznik prinesel podpisani kartonček, jaz pa sem mu čestital, izročil čudodelno svetinjico ter njegov kartonček položil na oltar. Posvetitev je ob tej priložnosti opravilo 85 posameznikov.

Cerkev

Naj omenim, da sem posvetitev posameznikov in družin imel že v prejšnji župniji Ljubljana-Moste.

Tam smo se  na ta dogodek pripravljali skoraj celo leto 1999. Posvetitev je opravilo kar 220 posameznikov. Nekatere družine pa so me povabile domov, kjer smo po pogovoru in molitvi opravili obred za posvetitev družine. Posvetitev so verniki potrdili tudi s podpisi na spominski podobi.

Posvetitev župnije Stara Loka pa sem kot župnik opravil v letu 2002, prav tako v nedeljo po prazniku Srca Jezusovega.

Tako kot za posvetitev posameznikov in družin sem tudi o tem dogodku pisal v župnijskem listu in vernike povabil k pripravi in sodelovanju.

V župniji smo pred dvema letoma vpeljali junijsko pobožnost na čast Jezusovemu Srcu Vrtnice. Tako sem v devetdnevno molitveno pripravo vključil letošnje vrtnice, ki so še posebej poudarjale usmiljenost Jezusovega Srca. Odločil sem se za edninsko posvetitveno molitev.

Cerkev

Vernikom sem razložil: »Kakor je papež oktobra leta 2000, skupaj s škofi vsega sveta, pred kipom Fatimske Marije, izročil in posvetil svet njenemu Srcu, želimo tudi mi izročiti in posvetiti našo župnijo po Marijinem Srcu Božjemu Srcu.«

Ljudje so posvetitev zelo globoko doživeli. Neka gospa mi je rekla, kako jo je posvetitvena molitev tako zelo nagovorila, da jo molijo doma, po delih, kot večerno molitev. Kmalu za tem smo imeli duhovno obnovo župnijskega sveta in smo ga prav tako posvetili Jezusovemu in Marijinem Srcu.

Cerkev

 • Med vidne sadove posvetitve lahko štejem redno češčenje Najsvetejšega ob četrtkih, ki vsebuje rožni venec, Božjo besedo, spontano slavljenje, zahvale in prošnje posameznikov, litanije, skupno molitev za vsakdanje darovanje Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter blagoslov z Najsvetejšim.

Omembe vredna novost je tudi ta, da smo na pobudo mladega zakonskega para začeli s češčenjem Najsvetejšega vsak prvi petek ob 20. uri, ki je namenjeno še posebej mladim, sicer pa so vsi dobrodošli. Program pripravita zakonca sama, mi ga pokažeta in ga nato skupaj dokončno oblikujemo.

 • Ugotavljam, da se je povečalo število obhajil in doživljam zelo lepe sprave z Bogom tistih ljudi, ki so ves povojni čas živeli daleč od Boga in Cerkve.
 • Te milosti še posebej pripisujem molitvam pred Najsvetejšim, saj se tam vedno spomnimo, da je Jezus prišel za bolne in ne za zdrave, in še posebej molimo za tiste, ki so se oddaljili od naše župnije.
 • Lepo število družin je tudi uredilo pred Bogom svoj zakonski stan. Čutiti je, da pri župljanih narašča  odgovornost za izročitev vere prihodnjim rodovom, za novo evangelizacijo v vseh možnih oblikah, začenši pri najmlajših (katoliški vrtec, šola).

Lojze Snoj, župnik

Cerkev

Župnija Škocjan in Turjak

Posvetitev v župnijah Škocjan in Turjak

Posvetitev posameznikov in družin je bila v obeh župnijah ob sklepu misijona v postnem času leta 2001. Sam sem že nekaj časa pred tem govoril o posvetitvi, in sicer  po knjižici Nihče nima večje ljubezni, ki jo je izdal Odbor za posvetitev.

Neposredno pripravo pred posvetitvijo pa sta vodila misijonarja p. Gavdencij Skledar in p. Janez Ferlež.

Posamezniki in družine, ki so se odločili za posvetitev, so pri maši ob sklepu misijona prebrali posvetitveno molitev. Kot spomin in znamenje, da jih je posvetitev še globlje povezala z Božjo ljubeznijo, so prejeli čudodelno svetinjico in odnesli na svoje domove podobo najsvetejših Src.

Cerkev

Nato sem se odločil za naslednji korak in začel s pripravo na posvetitev župnije Turjak. Pripravi sem posvetil nagovor devetih nedelj. Edninsko posvetitveno molitev sem zmolil pri maši v duhovni povezanosti z navzočimi verniki. To je bilo v jeseni leta 2001.

Cerkev

Posvetitev župnije Škocjan pa sem opravil ob sklepu ponovitve misijona v letu 2002. V obeh župnijah smo posvetitev potrdili vsi navzoči, tudi s podpisi na posebno listino, ki smo jo shranili v za to priložnost posebej oblikovano leseno srce, ki je shranjeno v obeh župnijah.

Globlja povezanost z Jezusovim in Marijinim Srcem je že obrodila prve vidne sadove:

 • milostna priprava nekaterih na smrt po dolgoletni oddaljenosti od Cerkve in zakramentov;
 • sprava v nekaterih družinah;
 • med mladimi večje zanimanje za duhovne poklice;
 • pri posvečenih večja potreba po molitvi in zbiranje različnih generacij v molitveni skupini
 • ter večja pripravljenost za pomoč ljudem v stiski.

Jože Razinger, tedanji župnik

Cerkev

Župnija Ruše

Posvetitev župnije Ruše

Potem ko smo na seji Odbora za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu obravnavali pobudo za posvetitev župnije, sem sklenil, da bom to svečanost opravil ob sklepu ponovitve misijona v postnem času 2002.

Misijon in pripravo na posvetitev župnije je vodil član Odbora p. dr. Leopold Grčar.

Misijonar je z veliko gorečnostjo je vabil župljane, naj se odzovejo ljubezni Ruške Matere božje, ki že stoletja deli na tej romarski poti velike milosti s posvetitvijo njenemu in Jezusovemu Srcu.

Spomnil jih je na posvetitev posameznikov in družin, ki so jo nekateri že opravili ob sklepu jubilejnega leta 2000, in jih spodbujal, naj bodo luč in kvas za posvetitev celotne župnije.

Ta posvetitev, ki jo sicer opravi župnik, zajema vse prebivalce župnije, ki jih je Bog zaupal njegovi pastoralni skrbi, vendar z njim sodeluje celotno župnijsko občestvo.

Tisti, ki so se že posvetili, pa so še posebej poklicani, da z zglednim krščanskim življenjem izpričujejo svojo pripadnost Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

 • Po posvetitvi župnije smo začeli z rednim češčenjem Najsvetejšega ob četrtkih.
 • Ustanovili smo Frančiškovo družino, ki se srečuje v župniji vsako prvo soboto v mesecu.
 • Na pobudo župljanov je prišlo tudi do ponovne oživitve krščanskega pogrebnega obreda, ki je bil v povojnem času zelo sekulariziran. Pokojnika zopet prinesejo v cerkev, kjer  zanj darujemo sveto mašo. Pobudo je sprejel tudi pogrebni zavod.
 • V zadnjem času smo vpeljali lepo adventno pobožnost "Marijo nosijo", ki zbližuje družine in sosede v skupni molitvi. Marijo spremlja tudi župnik.
 • Neka gospa se je ob tej priložnosti prvič srečala z molitvijo rožnega venca. Sicer pa si Marija utira pot tudi v zelo posebne situacije...

S tistimi, ki so se posvetili, smo letos poromali na prvo vseslovensko srečanje častilcev Jezusovega in Marijinega Srca v Stično in bili tam deležni bogatih duhovnih darov.

Srečko Fras, tedanji župnik

 Cerkev

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti.

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 Odbor za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu
 Samostan Stična, 1295 Ivančna Gorica

 
 

 

 

Bori se proti spamerjem!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com