Jezus

 

 

 

 

Jezus in Marija - posvetitev Njunima Srcema

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKristjan se lahko posveti in izroči Jezusovemu in Marijinemu Srcu kjerkoli in kadarkoli.

  • Pomembno je, da hoče popolnoma
    pripadati Jezusu in Mariji.

 

Odbor za posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu
Samostan Stična, 1295 Ivančna Gorica

Molitve za pripravo
na posvetitev

 

Molitev za pripravo
na osebno posvetitev

Molitev za pripravo
na posvetitev župnije

 

Posvetitvene molitve

 

Molitev za osebno posvetitev posameznikov in skupin

Molitev za
osebno posvetitev družine

1. Molitev za posvetitev župnije
(edninska oblika)

2. Molitev za posvetitev župnije
(množinska oblika)

Molitve po posvetitvi

 

Molitev po posvetitvi
za posameznike

Molitev po posvetitvi
za družine

Molitev po posvetitvi
za župnije

Jezus in Marija - posvetitev Njunima Srcema

Vrtnice

Tedenske Vrtnice

Varno zavetje - Katoliški forum

Posvetitvene molitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu

 

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT
Šmarnice Vrtnice 

 

 

 
Molitev za osebno posvetitev posameznikov in skupin

 Jezus

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

Mati Marija, jaz, (ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.

Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje.

Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.  Jezus

Natisni molitev. Natisni molitev s sliko.
Adobe Reader

Podobo lahko natisnete na visoko kakovostni Ink Jet papir! Velikost A4, 100 listov (EPSS041117), ki ga lahko kupite TUKAJ

Molitev za osebno posvetitev družine

  Jezus

Jezus, Marija! Z Jožefom sta živela v nazareški družini, zato vama je ljuba vsaka družina, tudi naša.

Mati Marija, Kraljica družine, naša družina, združena v medsebojni ljubezni, se danes izroči tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, zbrani v tvojem imenu, se po Marijinem brezmadežnem Srcu posvetimo in izročimo tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi naša srca po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas in med nami.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, (*družine z mladoletnimi otroki dodajo: prav posebno vama posvetimo in izročimo vzgojo otrok), pomagajta nam, da bomo vestno spolnjevali svoje dolžnosti, živeli po Božjih in cerkvenih zapovedih, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega, sprejemali evangelij v svoje srce in se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika.

Spoštovati hočemo drug drugega, potrpeti drug z drugim, si odpuščati, vdano s Kristusom nositi svoj križ in si prizadevati za ljubezen, ki je pripravljena dati življenje za drugega. Naj se ne zapremo vase, ampak naj bomo pozorni za potrebe sorodnikov in drugih ljudi.

Kot domača Cerkev naj bo naša družina skupnost milosti in molitve, šola človeških in krščanskih kreposti, zlasti ljubezni. Radi bomo sodelovali pri življenju župnije, se udeleževali svete maše in v zakramentu svete pokore uresničevali spravo z Bogom in med seboj. Evharistični Kruh naj napravlja iz nas eno samo telo. Vsakodnevna družinska in osebna molitev pa naj nam bo najmočnejša spodbuda za sprejemanje odgovornosti, ki jih imamo kot krščanska družina.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, varujta nas vsakega greha. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov zoper vero, upanje in ljubezen, grehov preklinjanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, grehov sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Za spreobrnjenje grešnikov bomo radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

Pomagajta nam, da bomo stalno živeli v posvečujoči milosti in vama ostali zvesti do konca. Naj vsi člani naše družine dosežemo srečno starost in nekoč s prijatelji uživamo večno veselje v nebesih. Amen. Jezus

Natisni molitev. Natisni molitev s sliko.
Adobe Reader

Podobo lahko natisnete na visoko kakovostni Ink Jet papir! Velikost A4, 100 listov (EPSS041117), ki ga lahko kupite TUKAJ

Molitev za posvetitev župnije (1)

(edninska oblika)

* Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo skupnost, se besedilo primerno prilagodi.

Mati Marija, zarja odrešenja, kot župnik župnije*…………………. izročam danes sebe in svojo župnijo* tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini Odrešenik, naše upanje in rešitev.

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu sebe in svojo župnijo*. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.

Posvetim in izročim ti vse župljane*, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročam ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosim za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah.

Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosim te za vse oddaljene iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, mene pa napravi za sodelavca tvojega usmiljenja.

Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, spolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva.

Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti župnijske skupnosti* in vesoljne Cerkve.

Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.  Jezus

Natisni molitev. Natisni molitev s sliko.
Adobe Reader

Podobo lahko natisnete na visoko kakovostni Ink Jet papir! Velikost A4, 100 listov (EPSS041117), ki ga lahko kupite TUKAJ

Molitev za posvetitev župnije (2)

(množinska oblika)

* Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo skupnost, se besedilo primerno prilagodi.

Mati Marija, zarja odrešenja, naša župnija*…………………. se danes izroča tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini Odrešenik, naše upanje in rešitev.

Gospod Jezus, kot župnija* se po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu posvetimo in izročimo tvojemu presvetemu Srcu. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.

Posvetimo in izročimo ti vse župljane*, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročamo ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah.

Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosimo te za vse oddaljene iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, nas pa napravi za sodelavce tvojega usmiljenja.

Usmiljeni Odrešenik, pred teboj obnavljamo svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, spolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva.

Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu in nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti župnijske skupnosti* in vesoljne Cerkve.

Hočemo se hraniti z Božjo besedo in nebeškim Kruhom ter redno moliti, da bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen. Jezus

Natisni molitev. Natisni molitev s sliko.
Adobe Reader

Podobo lahko natisnete na visoko kakovostni Ink Jet papir! Velikost A4, 100 listov (EPSS041117), ki ga lahko kupite TUKAJ

  Jezus

S cerkvenim dovoljenjem

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti.

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

 

 

Bori se proti spamerjem!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com